Featured

 end the system of private patents

Παγκόσμια εκστρατεία

 

Να τερματίσουμε το σύστημα των ιδιωτικών ευρεσιτεχνιών!

Για μια φαρμακοβιομηχανία κάτω από κοινωνικό έλεγχο
και ένα δημόσιο, οικουμενικό
και δωρεάν σύστημα εμβολιασμού

Χάρη σε μια τεράστια επιστημονική προσπάθεια βασισμένη στη διεθνή συνεργασία και σε ποσά δημοσίου χρήματος ιστορικών διαστάσεων, η ανθρωπότητα μπόρεσε να αναπτύξει πολλά αποτελεσματικά εμβόλια ενάντια στο COVID-19 μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Ωστόσο, αυτή η μεγάλη επιτυχία θα μπορούσε να ακυρωθεί ολοκληρωτικά από την απληστία της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Σε μια κατάσταση τόσο κρίσιμη όσο αυτή που βιώνουμε τώρα, ο εξαιρετικός χαρακτήρας των μέτρων που απαιτεί η πλειοψηφία του πληθυσμού πρέπει να ισχύει και για την ιδιωτική φαρμακοβιομηχανία και τη μόνιμη δίψα της για κέρδη. Η αναστολή των ευρεσιτεχνιών (πατέντες) που συνδέονται με τον COVID-19 πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και ένα πρώτο βήμα.

Όμως, δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτά. Πρωτοβουλίες σαν το COVAX ή το C-TAP απέτυχαν τραγικά, όχι μόνο επειδή δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων, αλλά κυρίως επειδή απαντούν στην αποτυχία του παρόντος συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης με πρωτοβουλίες στις οποίες οι πλούσιες χώρες και οι πολυεθνικές, συχνά με τη μορφή ιδρυμάτων, επιδιώκουν να αναδιαμορφώσουν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων όπως τους συμφέρει. Η φιλανθρωπία και οι δημοσιο-ιδιωτικές πρωτοβουλίες που είναι σε πλήρη άνθιση δεν αποτελούν τη λύση. Και αποτελούν ακόμα λιγότερο λύση απέναντι στις σημερινές πλανητικές προκλήσεις σε ένα κόσμο όπου κυριαρχούν τα Κράτη και οι βιομηχανίες που κατευθύνονται αποκλειστικά και μόνο από το νόμο της αγοράς και του μέγιστου κέρδους.

Η υγειονομική κρίση είναι πάντα μακριά από την επίλυσή της. Το καπιταλιστικό σύστημα και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν παίξει βασικό ρόλο σε όλες τις φάσεις της. Στη γένεση αυτού του ιού, υπάρχει η ξέφρενη μεταβολή της σχέσης του ανθρώπινου είδους με τη φύση. Η οικολογική κρίση και η υγειονομική κρίση είναι στενά συνδεδεμένες. Και η ίδια αρπακτική νεοφιλελεύθερη λογική όξυνε τις συνέπειες και των δύο κρίσεων επιβάλλοντας την ιδιωτική και ανταγωνιστική διαχείριση της κρίσης. Το αποτέλεσμα είναι περισσότερες ανισότητες, περισσότερος πόνος και περισσότεροι νεκροί στο όνομα των συμφερόντων μια προνομιούχας μειοψηφίας.

Η πανδημία επιτάχυνε και βάθυνε τις επικίνδυνες τάσεις, τα κοινωνικά χάσματα και τα πολύμορφα φαινόμενα που παρατηρούμε εδώ και δεκαετίες και από τα οποία υποφέρουν κυρίως οι λαϊκές τάξεις, ειδικά οι γυναίκες και τα θύματα του ρατσισμού. Οι γυναίκες είναι πλειοψηφία στους υγειονομικούς και βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή στην πάλη ενάντια στη πανδημία, αλλά και στην υπεράσπιση της ζωής ενάντια στις περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και στα κοινωνικά δικαιώματα των οποίων είναι και οι ίδιες τα πρώτα θύματα.

Η υγεία και η πρόσβαση στην υγεία και στον εμβολιασμό αποτελούν οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα. Κατά συνέπεια, τα εμβόλια πρέπει να θεωρηθούν παγκόσμιο κοινό αγαθό. Και για να εξασφαλισθεί η οικουμενική τους πρόσβαση, η αναγκαία και κατεπείγουσα αναστολή των ευρεσιτεχνιών (πατέντες) πρέπει να συνοδεύεται από μηχανισμούς εθνικοποίησης των ιδιωτικών φαρμακευτικών βιομηχανιών και από μεγάλες επενδύσεις στην ανάπτυξη δημόσιων φαρμακοβιομηχανιών σε όλες τις χώρες. Χρειάζεται αποφασιστική δράση που επιτρέπει το δημόσιο σχεδιασμό της παραγωγής και διάθεσης των εμβολίων, αναπτύσσοντας τις τοπικές παραγωγικές ικανότητες όπου αυτό είναι δυνατό και συμπληρώνοντάς τες μέσω της υποχρεωτικής διεθνούς αλληλεγγύης στις άλλες περιπτώσεις.

Όπως οι ιοί δεν έχουν σύνορα, το ίδιο δεν πρέπει να έχει και η πάλη ενάντια στους ιούς. Ο υγειονομικός σωβινισμός είναι το άλλο πρόσωπο της αντιδραστικής μάστιγας του αποκλεισμού που σαρώνει το κόσμο. Οι λαοί του Νότου πρέπει να έχουν πρόσβαση στα εμβόλια ισότιμα με τους υπόλοιπους κατοίκους του πλανήτη. Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της Κούβας να αναπτύξει εμβόλια και θεραπείες για να αντιμετωπίσει την πανδημία και να θέσει στη διάθεση της ανθρωπότητας τα αποτελέσματά τους. Πλανητικές προκλήσεις σαν κι αυτή της πανδημίας απαιτούν τις κατάλληλες παγκόσμιες απαντήσεις.

Η ιδιωτική οικονομία, η τυφλή πίστη στην αγορά και το κυνήγι του κέρδους αποδείχτηκαν ασύμβατα με τη ζωή. Η υγεία δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα. Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της υγείας και των δικαιωμάτων της πλειοψηφίας. Πρέπει να διαλέξουμε: Το κεφάλαιο ή τη ζωή. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα και δυνατά, έχοντας κατά νου μια παγκόσμια στρατηγική ισότιμης πρόσβασης και οικουμενικής εξασφάλισης του δικαιώματος στην υγεία. Για όλους αυτούς τους λόγους, ζητάμε

 • Την αναστολή των ιδιωτικών ευρεσιτεχνιών για όλες τις τεχνολογίες, γνώσεις, θεραπευτικές αγωγές και εμβόλια σχετικά με τον COVID-19.

 • Την εξάλειψη των εμπορικών μυστικών και τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τα κόστη παραγωγής και τις χρησιμοποιηθείσες δημόσιες επενδύσεις, με τρόπο ξεκάθαρο και προσιτό από το σύνολο του πληθυσμού.

 • Τη διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του εμβολίου.

 • Την οικουμενική, ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στον εμβολιασμό και στη θεραπευτική αγωγή.

 • Την απαλλοτρίωση και την κοινωνικοποίηση κάτω από κοινωνικό έλεγχο της ιδιωτικής φαρμακευτικής βιομηχανίας ως βάσης ενός δημόσιου και οικουμενικού συστήματος υγείας που ευνοεί την παραγωγή γενόσημων θεραπευτικών αγωγών και φαρμάκων.

 • Την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων και προϋπολογισμών για τις δημόσιες πολιτικές υγείας και τις φροντίδες στο σπίτι, συμπεριλαμβάνοντας την αύξηση των προσλήψεων, των μισθών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού αυτών των τομέων.

 • Την εισαγωγή της φορολόγησης του πλούτου (των περιουσιών και εισοδημάτων του 1% των πιο πλούσιων) για να χρηματοδοτηθεί η πάλη ενάντια στην πανδημία και να εξασφαλιστεί η κοινωνικά δίκαιη και οικολογικά βιώσιμη έξοδος από τις διάφορες κρίσεις του παγκόσμιου καπιταλισμού.

 • Την αναστολή της εξόφλησης των χρεών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και την ακύρωση των άνομων χρεών και εκείνων που συνάφθηκαν για να χρηματοδοτηθεί η πάλη ενάντια στον ιό.

 

Οργανώσεις που υποστηρίζουν

Intercontinental organisations :

 1. Committee for the Abolition of Illegitimate Debt (CADTM) international network www.cadtm.org;
 2. Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate power and Stop Impunity https://www.stopcorporateimpunity.org/;
 3. Global/Glocal Network for Quality Education Red global/Glocal por la calidad educativa https://redglobalcalidaded.wixsite.com/redglobalcalidadeduc/integrantes;
 4. International Association of Health Policy (IAHP) https://iahponline.wordpress.com/;
 5. International Peoples’ Assembly (IPA) https://twitter.com/asambleapueblos;
 6. Labour Network of Solidarity and Struggles ://www.laboursolidarity.org/;
 7. People’s Dialogue (south-south network) https://www.peoplesdialogue.org/about/;
 8. People’s Health Movement (PHM) https://phmovement.org/;
 9. The Agora of the Inhabitants of the Earth https://agora-humanite.org/;
 10. Transnational Institute https://www.tni.org/en/transnational-institute
 11. World Social Forum Reflection Group https://www.foranewwsf.org/;
 12. World March of Women https://marchemondiale.org/

Europe :

International organisations

 1. CADTM Europe (Belgium, France, Italy, Greece, Luxembourg & Switzerland
 2. European Network against Commercialisation of Health and Social Protection http://europe-health-network.net/

Austria:

 1. Latin America Information Group Informationsgruppe Lateinamerika https://lateinamerika-anders.org/
 2. Institute for Intercultural Research and Cooperation https://www.latautonomy.com
 3. Zéro covid-# Convention Avenir

Belgium:

 1. A CONTRE-COURANT http://a-contre-courant.be/
 2. ATTAC Wallonia-Brussels https://wb.attac.be/
 3. CADTM Belgium http://www.cadtm.org/Francais
 4. CEPAG https://www.cepag.be/
 5. CETRI - Centre tricontinental, Belgique, www.cetri.be
 6. Cultural Presence and Action Présence et Action Culturelles https://www.pac-g.be/
 7. Forum North South Forum Nord-Sud
 8. General Labour Federation of Belgium Wallonia Fédération Générale du Travail de Belgique(FGTB) wallonne https://www.fgtb-wallonne.be/
 9. Fonds Ernest Mandel (Belgique) https://www.facebook.com/Ernest-Mandel-Fonds-1952230961709990/
 10. Formation Léon Lesoil (Belgique) http://formationleonlesoil.org/
 11. National Employees’ Centre Centrale Nationale des Employés (CNE-CSC) https://www.lacsc.be/cne
 12. Struggle for health La Santé en Lutte https://lasanteenlutte.org/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063697504866
 13. Walloon Anti-Poverty Network (RWLP) Réseau wallon de lutte contre la pauvreté

Bosnia-Herzegovina:

 1. Association for Culture and Art CRVENA in Sarajevo https://crvena.ba/

Czech Republic:

 1. Prague Spring 2 - Network against right wing extremism and populism - https://www.facebook.com/praguespring2/

England:

 1. Zéro Covid (England & Wales) https://zerocovid.uk

France :

 1. AITEC;
 2. Appel Brevets sur les vaccins anti-covid, stop. Réquisition !
  https://www.facebook.com/Stop-aux-brevets-R%C3%A9quisition-105952548197339/;
 3. Association for Employment, Information and Solidarity (APEIS) Association pour l’emploi l’information et la solidarité https://www.apeis.org;
 4. Association INDECOSA-CGT https://indecosa.fr/a-propos/;
 5. Citizens’ Science Association Association Sciences Citoyennes https://sciencescitoyennes.org/;
 6. ATTAC;
 7. Cedetim;
 8. Cerises la coopérative ceriseslacooperative.info
 9. CGT Sanofi https://www.facebook.com/sanoficgt/
 10. Collective of employees in Anti-Sanofric struggle Collectif des salariés en lutte Anti-Sanofric https://www.facebook.com/LesSanofi;
 11. Copernicus Foundation Fondation Copernic http://www.fondation-copernic.org/
 12. Democratic Kurd council in France Conseil démocratique kurde en France (anciennement: Fédération des Associations Kurdes en Francehttps://cdkf.fr/a-propos/;
 13. Emergency Workers Collective Collectif Inter-Urgences https://www.interurgences.fr/;
 14. Fédération SUD chimie -Solidaire, unitaire et démocratique- https://sud-chimie-solidaires.org;
 15. France Amérique Latine (FAL) : https://www.franceameriquelatine.org/;
 16. Henri Pézerat Association(health, work, environment) Association Henri Pézerat (santé, travail, environnement) https://www.asso-henri-pezerat.org/;
 17. Ipam;
 18. Medicines Common Good Médicament Bien Commun http://medicament-bien-commun.org/;
 19. National convergence of collectives for the defence and development of public service Convergence nationale des collectifs de défense et de développement des services publics https://www.convergence-sp.fr/;
 20. Observatory of Transparency in Medicines Policies (OTMeds) Observatoire de la Transparence dans les politiques du médicaments https://www.facebook.com/OTMeds/;
 21. “Our Health in Danger” Collective Collectif « Notre Santé en Danger »;
 22. People’s Health Movement France;
 23. Revue Inprecor http://www.inprecor.fr/home;
 24. Sud santé-sociaux http://www.sudsantesociaux.org/;
 25. The University of the Common Good of Paris L’Université du Bien Commun de Paris https://www.facebook.com/Université-du-bien-commun-2187371374822819/;
 26. Union Syndicale de la Psychiatrie uspsy.fr;
 27. Union of General Medicine Syndicat de la Médecine Générale https://smg-pratiques.info;
 28. Union syndicale Solidaire https://solidaires.org/;
 29. WOS/agence des hypothèses https://wos-agencedeshypotheses.com;
 30. Zero Covid Solidaire https://www.facebook.com/Zéro-Pandémie-Solidaire-113278857470238/?ref=page_internal;

Greece :

 1. Expel Racism Initiative https://www.kar.org.gr/;
 2. Initiative of Healthcare Workers for a Public Health - People’s Right - Social Good Πρωτοβουλία Υγειονομικών για μία Δημόσια Υγεία – λαϊκό δικαίωμα – κοινωνικό αγαθό;
 3. Naturefriends Greece https://www.naturefriends.gr/;
 4. Solidarity for All (Athens Greece) https://www.solidarity4all.gr/;
 5. Sunday Immigrants School https://www.ksm.gr/;
 6. Women’s Rights Organisation (TO MOV) Οργάνωση Γυναικείων Δικαιωμάτων ΤΟV tomov.gr

Hungary :

 1. ATTAC Hungary http://www.attac.hu/

Ireland :

 1. Campaign for an All Ireland National Health Service https://www.facebook.com/CampaignAINHS/

Italy :

 1. ATTAC Italy https://www.attac-italia.org/
 2. CADTM Italy http://italia.cadtm.org/

Portugal :

 1. Amílcar Cabral Development Intervention Centre (CIDAC) Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral www.cidac.pt

Slovenia :

 1. Institut Mirovni https://www.mirovni-institut.si/en/ (Slovenia)

Spain :

 1. Andalusian Workers Union Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) https://www.facebook.com/SindicatoSAT;
 2. ATTAC Spain https://attac.es/;
 3. Audit of the Health Care Debt (Health debt) Auditoria de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) https://auditasanidad.org/;
 4. Basque Workers Solidarity (ELA) Euskal Langileen Alkartasuna https://www.ela.eus/es;
 5. Citizen’s Audit Platform on Debt Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda https://auditoriaciudadana.net/;
 6. Coordination Against the Privatisation of Health Care Coordinadora Antiprivatizacion de la Sanidad https://www.casmadrid.org/
 7. Ecologists in Action Ecologistas en Acción https://www.ecologistasenaccion.org/;
 8. Galician Inter-Union Confederation Confederación Intersindical Galega (CIG) https://www.cig.gal/;
 9. Health Workers’ Assembly Movement Movimiento Asambleario de Trabajador@s de Sanidad(MATS) https://mats-sanidad.com/;
 10. Langile Abertzaleen Batzordeak Workers Union (LAB) Basque country https://www.lab.eus/es/
 11. Multinational Observatory in Latin America Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) https://omal.info/;
 12. Navarra Health Platform Plataforma Navarra de Salud /Nafarroako Osasun Plataforma http://nafarroakosasunplataforma.blogspot.com/ https://www.facebook.com/Plataforma-Navarra-de-Salud-Nafarroako-Osasun-Plataforma-462069400539481/
 13. Valencian Union Confederation Intersindical Valenciana (País Valencià) https://intersindical.org/

Switzerland :

 1. CETIM https://www.cetim.ch/
 2. MultiWatch https://multiwatch.ch/
 3. World March of Women
 4. Zéro covid

Africa

International organisations :

 1. African Alliance WoMin. https://womin.africa/;
 2. CADTM Afrique;
 3. North African Network for Food Sovereignty https://www.siyada.org/ar/;
 4. Pan African Association for literacy and Adult Education https://www.adeanet.org/fr/association-panafricaine-d-alphabetisation-et-d-education-des-adultes-paalae;
 5. Réseau nord-africain pour la souveraineté alimentaire https://www.siyada.org/ar/;
 6. Rural Women’s Assembly Southern Africa https://ruralwomensassembly.wordpress.com/ https://ruralwomensassembly.wordpress.com/

Democratic Republic of Congo :

 1. CADTM Lubumbashi

Kenya :

 1. Kenyan Peasants League www.kenyanpeasantsleague.org
 2. Kenya Debt Abolition Network

Morocco :

 1. Moroccan Association for Human Rights Association marocaine des droits humains (AMDH): http://amdh.org.ma/;
 2. ATTAC CADTM Morocco https://attacmaroc.org/;
 3. Democratic labour organisation Organisation démocratique du travail
 4. Moroccan Network for the Defence of the Right to Health and the Right to Life Réseau marocain pour la défense du droit à la santé et droit à la vie
 5. Southern Alternatives Forum Forum des alternatives Sud https://www.e-joussour.net/fr/

Senegal :

 1. Pan African Education for Sustainable Development NGO (PAEDD) La Panafricaine pour l’Education au Développement Durable ONG ongpaedd.org;
 2. Pan-African Youth Organisation Organisation des Jeunesses Panafricanistes;
 3. Senegalese Social Forum Forum social sénégalais

Tunisia :

 1. Al Warcha Media Association for Economic and Social Rights Association Al Warcha médiatique pour les droits économiques et sociaux https://www.inhiyez.com/;
 2. Tunisian Women’s Association for Research on Development (AFTURD) Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement
 3. Tunisian Observatory of the Economy Observatoire Tunisien de l’économie http://www.economie-tunisie.org/fr

South Africa :

 1. AIDC https://aidc.org.za/
 2. The People’s Vaccine Campaign

Americas :

International organisations :

 1. ALBA MOVIMIENTOS http://albamovimientos.net/;
 2. CADTM-Abya Yala Notre Amérique (CADTM-AYNA);
 3. Council for Popular Education in Latin America and the Caribbean (CEAAL) Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribehttps://www.facebook.com/CEAAL/;
 4. Jubilee South Americas
 5. Latin American and Caribbean Society for Political Economy and Critical Thinking (SEPLA) Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico https://sepla21.org/fr/;
 6. Latin American Council of Social Sciences (CLACSO), Steering Committee Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Comité Directivo https://www.clacso.org/
 7. Latin American Network for Access to Medicines (RedLAM), Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (Argentina, Brasil, Peru and Colombia) www.redlam.org
 8. Our America Trade Union Forum (ESNA), Encuentro Sindical Nuestra América http://encuentrosindical.org/

Argentina :

 1. ATTAC – Argentina;
 2. Argentine Workers’ Central Union Central de Trabajadores Autónoma regional CTA-A Rosario https://www.ctarosario.org.ar;
 3. Cooperative of Popular Educators and Researchers – Historic (CEIP-H) Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica, Argentina;
 4. Corriente Sindical Carlos Chile (Argentina) https://www.facebook.com/CorrienteCarlosChileCTAA/;
 5. Darío Santillán Popular Front Frente Popular Darío Santillán https://abriendo-caminos.org/;
 6. Front of Organisations in Struggle (FOL) Frente de Organizaciones en Lucha https://www.facebook.com/FOLFrenteDeOrganizacionesEnLucha/;
 7. Fundación GEP (Argentina) Www.fgep.org;
 8. Health Institute Patria Salud Instituto Patria;
 9. Movement for Latin American Unity and Change Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social http://mulcs.com.ar/ / Movimiento 8 de Abril)
 10. National Federation of University Teachers (CONADU)-Historic, Argentina Federación Nacional de Docentes Universitarios - Historica de Argentina
 11. People’s Movement: For a Feminist Socialism from Below Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo (Frente Popular Darío Santillán – Corriente Plurinacional / Izquierda Latinoamericana Socialista;
 12. Santa Fe Teachers’ Association Asciación del Magisterio Santa Fe – Delegación Rosario http://www.amsaferosario.org.ar/;
 13. Sindicato ADEMYS;
 14. SUTEBA de El Tigre

Bolivia :

 1. Confederation of Urban Education Workers of Bolivia CTEUB Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia

Brazil :

 1. ECCE Union of Education Professionals;
 2. Homa – Human Rights and Business centre Homa-Centro de Direitos Humanos e Empresas http://homacdhe.com/index.php/home/;
 3. National Association for Higher Education (ANDES) Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior;
 4. São Paulo Teachers’ Union
 5. São Paulo State Teachers’ Union - Ourinhos;
 6. São Paulo State Teachers’ Union - São Paulo;
 7. São Paulo State Education Teachers’ Union - Litoral Sul;
 8. São Paulo State Teachers’ Union of Official Education - Osasco;
 9. The National Union of Federal Servers of Basic, Professional and Technological Education (SINASEFE);
 10. Union of Education Teachers of the State of São Paulo - Salto;
 11. Union of Technical and Administrative Workers of UFRN and UFERSA;
 12. Union of Bank Employees and Financiers of Bauru;
 13. Union of Teachers of Official Public Education of the State of São Paulo - São Bernardo do Campo;
 14. Union of Teachers of São Paulo State Official Public Education Union – Sumaré
 15. Vinhedo Employees’ Union

Chile :

 1. National Federation of Associations of University Officials of the University of Chile (FENAFUCH) Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile

Colombia :

 1. Colombian Platform for the Audit of the Public Debt and the Recovery of the Commons Plataforma Colombiana por la Auditoría de la Deuda Pública y la Recuperación de los Bienes Comunes http://www.pacdeprebico.org;
 2. Grupo Kavilando Medellin Colombia;
 3. Inter-University Network for Peace (REDIPAZ) Red Interuniversitaria por la Paz;
 4. Latin American Autonomous University, Socio-legal Research Centre of Colombia Universidad Autónoma Latinoamericana, Centro de Investigaciones Socio jurídicas de Colombia;
 5. National Federation of Colombian Bank Workers Unions (FENASIBANCOL) Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos http://www.fenasibancol.org;
 6. National Union of Bank Employees (UNEB) http://www.unebcolombia.org;
 7. Research Group University de San Buenaventura Medellin (GIDPAD) Grupo de Investigación Universidad de San Buenaventura Medellín

Costa Rica :

 1. Association of Secondary Education Teachers (APSE) Asociación de Profesores de Educación Secundaria

Ecuador :

 1. National Union of Educators (UNE) Unión Nacional de Educadores;
 2. Platform “It’s worth of you Ecuador” https://vaportiecuador.wordpress.com/

El Salvador :

 1. Alforja network Red Alforja http://enlazandoculturas.cicbata.org/?q=node/103

Haiti :

 1. Haitian Advocacy Platform for Alternative Development (PAPDA) - Plataforma Haitiana de Defensa para el Desarrollo Alternativo. http://www.papda.org/

Honduras :

 1. COPINH Honduras

Mexico :

 1. Autonomous Movement for Community Emancipation (MAECC) of Oaxaca Movimiento Autónomo por Emancipación Comunitaria de Oaxaca;
 2. Confederation of Retired, Pensioned and Older Persons (CONJUPAM) Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores;
 3. Executive Committee, Section 9 Democracy (SNTE-CNTE) Comité Ejecutivo Sección 9 Democrática SNTE-CNTE
 4. Mexican Plural Pedagogic Collective Colectivo Plural Pedagógico Mexicano Kaichuk Mat Dha, Durango
 5. Mexican Union of Electricians Sindicato Mexicano de Electricistas http://www.sme.org.mx/index.html;
 6. Mujer, Pueblo - Magisterio. Cnte Durango Mexico https://www.facebook.com/puebloMagisterio/;
 7. National Assembly of Electrical Energy Users (ANUEE) Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eĺectrica;
 8. National Coordinating Committee of Users in Resistance (CONUR) Coordinadora Nacional de Usuarios y Usuarias en Resistencia
 9. New Workers’ Centre Nueva Central de Trabajadores https://nuevacentral.org.mx/
 10. Workers Union of Higher Media Education Institute of CDMX (SITRAIEMS) Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX

Panama :

 1. Association of Educators of Veraguenses of the Republic of Panama Asociación de Educadores Veraguenses de República de Panamá
 2. Critical Mass Panama Masa Crítica Panamá
 3. Teachers’ Association of the Republic of Panama (ASOPROF) Asociación de Profesores de la República de Panamá

Peru:

 1. Autonomous Territorial Government of the Wampis-Gtanw Nation Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis-Gtanw https://nacionwampis.com/;
 2. Unified Union of Education Workers of Peru (SUTEP)

Puerto Rico :

 1. Teachers Federation of Puerto Rico (FMPR) Federación de Maestros de Puerto Rico
 2. University of Puerto Rico Teachers Association Asociación de Profesores de la Universidad de Puerto Rico

United States of America :

 1. New York Communities for Change https://www.nycommunities.org/

Uruguay :

 1. Marcosur Feminist Articulation (AFM) https://www.facebook.com/ArticulacionFeministaMarcosur/
 2. Plataforma Descam
 3. International Network of University Professors and Academics on the State of the Public Debt Red Internacional de Cátedras Instituciones y Personalidades sobre el estado de la Deuda Pública

Venezuela :

 1. Centre for Research and Border Studies Centro de Investigación y Estudios Fronterizos
 2. International Observatory on Educational Reforms and Teacher Policies (OIREPOD) Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes
 3. International Research Centre other voices in Education (CII-OVE) Centro internacional de investigaciones otras voces en educación www.otrasvoceseneducacion.org
 4. Popular Training School Our America (EFPNA) Escuela de Formación Popular Nuestra América
 5. Venezuelan Forum for the Right to Education Foro venezolano por el derecho a la educación

Asie :

International Organisations :

 1. Health Action International Asia Pacific (HAIAP), http://www.haiasiapacific.org Regional organisation - virtual HQ - Penang Malaysia;
 2. International Network for a Human Economy Asia (RIEH) https://www.rieh.org/;
 3. NGO Forum on ADB;
 4. SAAPE https://saape.org/ South Asia
 5. World March of Women, Asia

Bangladesh :

 1. Bangladesh Working Group on External Debt (BWGED): https://bwged.blogspot.com ;
  CLEAN (Coastal Livelihood and Environmental Action Network): https://cleanbd.org

India :

 1. Citizens Forum for Mangalore Development;
 2. Collective for Economic Justice https://collectiveforeconomicjustice.wordpress.com/;
 3. Growthwatch (India) https://growth-watch.blogspot.com/;
 4. Indian Social Action Forum (INSAF) https://www.insafindia.com/;
 5. Karavali Karnataka Janabhivriddhi Vedike;
 6. Nadi Ghati Morcha;
 7. People’s Alliance of Central-East India (PACE-India);
 8. Prantojon https://www.facebook.com/prantajan;
 9. Progressive Plantation Workers Union (PPWU);
 10. Tamil Nadu Land Rights Federation (TNLRF) https://www.facebook.com/TNLRF/

Japan :

 1. ATTAC Japan

Malaysia :

 1. HAIAP Regional organisation - virtual HQ - Penang Malaysia

Pakistan :

 1. Haqooq Khalq Movement Pakistan
 2. Pakistan Kissan Rabita Committee 

Philippines :

 1. Sentro ng mga Progresibo at Nagkakaisang Manggagawa -SENTRO- (Philippines) www.sentro.org

South Korea :

 1. KPDS (Korean Pharmacists for Democratic Society), Korea www.pharmacist.or.kr
 2. People’s Health Movement, South Korea

Sri Lanka :

 1. Ceylon Estate Staffs Union (CESU), http://cesusrilanka.org/index.html;
 2. Liberation Movement https://www.facebook.com/LiberationMovementLka;
 3. Movement for Land and Agricultural Reform https://monlar.lk;
 4. Movement for Nature Farming and Indigenous Livestock Farming;
 5. National Fisheries Solidarity Movement www.nafso-online.org;
 6. People’s Alliance for Right to Land –PARL-, http://parlsl.com Sri Lanka;
 7. Progressive Women’s Collective https://www.facebook.com/progressivewomensc;
 8. Protect Union;
 9. Sri Lanka All Telecommunication Employees Union SLATEU https://www.facebook.com/slptsunion;
 10. Telecommunication Engineering Diplomates’ Union (TEDA);
 11. United Federation of Labour (UFL)