Featured

European coordination via campesina Δελτίο τύπου - 12 Σεπτεμβρίου 2023

Αλληλεγγύη και δράση: Το Ευρωπαϊκό Συντονιστικό της Via Campesina στηρίζει τους αγρότες/τισσες και τους πολίτες/τισσες της Ελλάδας*

Το Ευρωπαϊκό Συντονιστικό της Via Campesina (ECVC) στέλνει τη στήριξή του στους αγρότες/τισσες και τους πολίτες/τισσες της Ελλάδας μετά τις φονικές πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel μεταξύ 4 και 7 Σεπτεμβρίου 2023. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους πληγέντες στη Βουλγαρία, την Τουρκία και τη Λιβύη, καθώς και με τα θύματα του σεισμού στο Μαρόκο.

Μετά από ένα καλοκαιρινό κύμα καταστροφικών δασικών πυρκαγιών, οι πλημμύρες έπληξαν τις πεδιάδες της Θεσσαλίας (οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 25% της ελληνικής γεωργικής παραγωγής), προκαλώντας την απώλεια πολλών ανθρώπων και ζώων και σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, και τις γεωργικές γαίες και υποδομές. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει παρέμβαση και στήριξη της ανάκαμψης των αγροτών και αγροτισσών από αυτές τις καταστροφικές συνέπειες, σύμφωνα με τα αιτήματα του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), και να εξασφαλισεί η επισιτιστική ασφάλεια και η οικονομική σταθερότητα στην Ελλάδα. Να γιατί το Ευρωπαϊκό Συντονιστικό της Via Campesina απαιτεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις ελληνικές αρχές να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:

- Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ πρέπει να κινητοποιηθεί για να στηρίξει την ανάκαμψη. Πρέπει επίσης να θεσπιστούν ρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε αυτά τα ταμεία για τους μικροκαλλιεργητές και τις αγροτικές περιοχές, που αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις όσον αφορά την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών. Εκτός από την παροχή βοήθειας στις αγροτικές κοινότητες για να ανακάμψουν από την παρούσα καταστροφή, οι αρχές πρέπει να ενισχύσουν τις υποδομές και να θέσουν σε εφαρμογή συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και κοινοτικές πρωτοβουλίες ετοιμότητας για το μέλλον. Οι δράσεις αυτές γίνονται ακόμη πιο σημαντικές καθώς η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων προβλέπεται να αυξηθεί στην περιοχή. Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνες για την ετοιμότητα που απαιτούν αυτά τα φαινόμενα.

- Οι εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, οι κοινότητες και οι οργανισμοί πρέπει να λάβουν προληπτικά μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των συνεπειών της. Πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής στη ρίζα του. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Πράσινου Συμφώνου και ιδίως εκείνοι της στρατηγικής "από το αγρόκτημα στο πιάτο", τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να προσαρμόσουν όλα τα μέτρα τους για το κλίμα και να στοχεύσουν στην άμεση μείωση των εκπομπών, και στις βιομηχανικές και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι προσεγγίσεις για τον έλεγχο των κινδύνων πλημμύρας και τη διαχείριση της γης πρέπει να περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών και την επίτευξη καλύτερου χωροταξικού σχεδιασμού για τη μείωση της αστικοποίησης σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες. Πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη γεωγραφικοί, υδρολογικοί και οικολογικοί παράγοντες, πρακτικές που σχετίζονται με το έδαφος, η κατακράτηση νερού και οικονομικά ζητήματα, και να δοθεί η κατάλληλη στήριξη στη μετάβαση στην αγροοικολογία. Πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας των εδαφών για να προληφθούν περιβαλλοντικές, γεωργικές και οικονομικές ζημιές.

Το Ευρωπαϊκό Συντονιστικό της Via Campesina θα παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη στον Αγροτικό Σύλλογο Καστοριάς Μακεδνός, την οργάνωση-μέλος μας στην Ελλάδα. Είμαστε βαθύτατα θλιμμένοι από την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στην περιοχή. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας σε όσους έχασαν τους αγαπημένους τους και η σκέψη μας είναι επίσης σε όσους έχασαν τα σπίτια τους, τη γη τους, τα αγροκτήματα, τις καλλιέργειες και τα ζώα τους.

* Η Via Campesina ("Αγροτικός Δρόμος" στα ισπανικά) είναι ένα διεθνές κίνημα που συντονίζει οργανώσεις μικρών και μεσαίων αγροτών, εργατών γης, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αυτόχθονων κοινοτήτων στην Ασία, την Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική. Η Via Campesina συσπειρώνει 182 οργανώσεις σε 81 χώρες και εκπροσωπεί πάνω από 200 εκατομμύρια αγρότες και αγρότισσες σε όλο τον κόσμο.

Μετάφραση - Επιμέλεια Γιώργος Μητραλιάς